Mesleğim Kültürüm

Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi projesi ile, Türkiye’deki Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin mesleki, teknik ve yaygın eğitim düzeyinde desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda eğitici içerikleri geliştirilmiş, İstişare toplantıları ve pilot eğitimler ile eğitimlere son şekli verilmiştir. Bu içerikler destekleyici PDF dokümanları ile video formatında bu web sitesinde yayınlanmıştır.

Eğitimlerden Kimler Faydalanabilir?

Eğitici eğitim içerikleri Yaratıcı Endüstriler (YE) ve ilişkili alanlarda eğitim veren eğiticilerin hizmetine sunulmuştur. Üç numaralı eğitim modülü ve PDF notunu inceleyerek alanınızın YE’e dâhil ya da yakın olup olmadığını görebilirsiniz.

Eğitim içeriklerinin belirli bir konuda uzman eğitimcilerin işledikleri mesleki teknik bilgilere ek olarak kullanabilecekleri örnekler ve ilave bilgi kaynakları olarak tasarlanmıştır. Bu genel bilgilerin sınıf ortamına aktarılması, ilgili sanat/meslek konusunda somut örneklerle desteklenmesi konularında eğitimcilerin deneyim ve bilgisi gerekmektedir. Bu nedenle bireysel kullanıcıların eğitim içeriklerini doğrudan kullanması önerilmemektedir.

Eğitimlerin Farkı

Ülkemizde yaratıcı endüstriler konusu genellikle lisans düzeyinde ve lisansüstü araştırmalarda işlenmektedir. Bu nedenle mesleki, teknik ve yaygın eğitim hedef kitlesinin bu güncel değişime hazırlanması için desteklenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Mesleğim Kültürüm eğitici eğitim içerikleri mesleki, teknik ve yaygın eğitim hedef kitlesinin yaratıcı endüstriler, kültürel girişimcilik ve küresel gelişmeler konusunda bilinçlendirilmesi için eğiticilere yardımcı olmaktadır. Mesleğim Kültürüm, bu alanda ve bu yaklaşımla uygulanan ilk ve tek eğitimdir.

Bir diğer açıdan eğitimlerimiz hedef kitleye işi yapmayı (müzik, seramik, grafik, animasyon vb.) öğretmek yerine; kıymetli mesleki, teknik ve yaygın eğiticilerinin öğrencilere/kursiyerlere kazandırdığı yaratıcı becerilerin girişimcilikle ve güncel gelişmelere ilişkin farkındalıkla desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu açıdan da Mesleğim Kültürüm eğitici eğitim içerikleri bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların, bu alanda emek veren kıymetli hocaların alternatifi değil destekleyicisi olarak konumlanmaktadır

Nasıl Kullanılmalı?

Eğitici eğitimi içerikleri modüller şeklinde tasarlanmıştır. Faydalanıcılar modülleri kendi öğrenme tempolarına uygun olarak sırasıyla takip edebilir. Bu durumda genelden özele doğru bir bilgi akışı ile karşılaşılacaktır. Arzu etmeleri halinde ise ihtiyaç duydukları konu başlıklarını ayrı modüller olarak takip etmek mümkündür.

Her iki durumda da faydalanıcıların video içeriklere ek olarak PDF dokümanlarındaki detayları incelemeleri tavsiye edilmektedir.